The Pleasantries of the Incredible Mulla Nasrudin

جاذبه نصرالدین مثل حقایقی که در قصه‌هایش بیان می‌کند، وجهه جهانی دارد. بسیاری از داستان‌های او توسط اطفال، عالمان، محققان و دوستداران فلسفه خوانده شده است. ادریس شاه این مجموعه را از حکایت‌های نصرالدین که در مکتوبات قدیمی و ادبیات شفاهی در آفریقای شمالی، ترکیه، خاورمیانه و آسیای مرکزی روایت شده، جمع‌آوری کرده است. بسیاری از این حکایت‌ها برای صوفیان، مولوی، جامی و عطار شناخته شده بوده است.