Our Books

کاروان رویا

کاروان رویاها مجموعه‌ای است از داستان‌‌ها، جملات قصار، اشعار و حکایت‌هایی که توسط یکی از متخصصان برجسته در فلسفه شرق جمع‌آوری شده است. این مجموعه جوهر افکار شرقی را در بر می‌گیرد. ادریس شاه، در این مجموعه، تصویری کامل از یک آگاهی فردی، از طریق همبسته کردن اسطوره‌شناسی با واقعیت، بازنمایی الگوهای تاریخی، و ارائه افسانه‌های فلسفی را به شکلی منحصربه‌فرد گردهم آورده است.