Our Books

اندیشه‌ها

مختصر اما مفید، «اندیشه‌ها» نوشته‌ی ادریس شاه، مجموعه‌‌ای است بی‌نظری از قصه‌ها، جملات قصار و سخنانی که ذهن شرطی شده آدمی را به چالش می‌کشد. این کتاب با دیدگاه‌ها و ایده‌های نامانوس‌اش، در تلاش برای ایجاد ذهنی آزاد برای خواننده است تا او را به دیدن واقعیت اتفاقات دعوت ‌کند. همان‌طور که در پیشگفتار کتاب آمده است: «آیا تصور می‌کنید که قصه‌ها فقط برای سرگرمی و یا دستور زندگی خلق شده‌اند و اساس آن بر خیال است؟ بهترین قصه‌ها آن است که آنچه را در زندگی واقعی و در فرآیندهای ذهنی جمعی و فردی رخ می‌دهد، ترسیم می‌کند.»
Available in the following formats: