Our Books

شاهکارهای ملانصرالدینِ بی‌نظیر

ملانصرالدین از عقلای مجانین در داستان‌های مردمی شرق است و جایگاه خاصی در تعلیمات صوفیه دارد. صوفیان که اعتقاد دارند شهود عمیق تنها راهنمای واقعی به معرفت است، داستان‌های طنزآمیز ماجراهای ملا را تقریبا مثل مشق تربیتی به کار می‌برند. آنان از مردم می‌خواهند که شماری از این داستان‌ها را که از نظرشان جذاب‌تر است انتخاب کنند، و در ذهن خود آن را چندان زیر و بالا کنند که گویی داستان خود آن‌ها ست. استادان تصوف می‌گویند که به این ترتیب راهی به خرد والاتر باز خواهد شد. یک قصه واحد می‌تواند لایه‌های مختلفی داشته باشد از طنزی عالی تا مقدمه‌ای برای اندیشه‌ای عمیق.
Available in the following formats: