Aspek Diabaikan Kajian Sufi

Berdasarkan kuliah universiti di Sekolah Penyelidikan Sosial, New York, dan Universiti California, San Francisco, Aspek Diabaikan Kajian Sufi membincangkan pelbagai masalah kaedah pengajian Sufi dan perkara-perkara yang membantutkan keberkesanannya dalam dunia moden; terutama tentang andaian yang tidak diiktiraf mengenai diri kita sendiri dan tentang pembelajaran dan prosesnya.

Release date: December 2017

Read it for Free
OPEN BOOK