Dunia Nasrudin

Nasrudin adalah wira rakyat Arab yang terhebat, dan boleh ditemui di seluruh Dunia Islam, dari Maghribi ke Pakistan, dan seterusnya.

Dia dikatakan sebagai Pak Pandir terbijak yang pernah hidup – itu pun jika wataknya benar-benar pernah wujud. Kisah-kisah Nasrudin dan jelmaaannya dikaji oleh ahli Sufi kerana kebijaksanaannya yang tersembunyi, dan diminati di seluruh dunia kerana jenakanya. Kadangkala Nasrudin ialah si miskin atau penjual, dan kadangkala, dia ialah datuk bandar, hakim, wazir, malah juga raja.

Dunia Nasrudin merupakan buku keempat dalam korpus yang ditulis oleh Idries Shah, dan yang terakhir diterbitkan oleh pengarang Afghan yang diraikan ini.

The World of Nasrudin is the fourth book in the corpus written by Idries Shah, and is the last to be published by the celebrated Afghan author.

Release date: June 2020

Read it for Free
OPEN BOOK