Fikiran dan Tindakan Sufi

Sebelum ini diterbitkan hanya sebagai esei berasingan, Pemikiran dan Tindakan Sufi – yang disusun dan diperkenalkan oleh Idries Shah – meliputi kepelbagaian luar biasa idea dan aktiviti sufi bagi berbilang negara dan budaya. Terangkum dalam buku ini ialah kertas kerja mengenai Prinsip dan Kaedah Pembelajaran Sufi; Ritual, Ritual Permulaan dan Rahsia di Kalangan Sufi; dan Konsep Penting dalam Persefahaman Sufi. Buku ini menjadi buku panduan yang jelas dan mudah bagi pelbagai aspek kajian dan pemikiran Sufi. Pengenalan Shah dimulakan dengan, ‘Objektif pengajaran kerohanian Sufi boleh dinyatakan sebagai: membantu memperbaiki kesedaran individu supaya dia boleh sampai ke Cahaya Kebenaran, di mana seseorang akan terputus daripada aktiviti biasa di dunia.’

Release date: April 2017

Read it for Free
OPEN BOOK