Kala Jengking Yang Wangi

‘Mewangikan Kala Jengking’, sebagaimana yang disebut oleh guru sufi agung Bahaudin, melambangkan kepura-puraan dan penipuan diri sendiri: kedua-dua dalam diri individu dan institusi.

Dalam Kala Jengking Yang Wangi, Idries Shah mengarahkan perhatian kepada kedua-dua minyak wangi dan kala jengking – apa yang dilihat pada permukaan dan realiti – dalam bidang psikologi, tingkah laku manusia dan proses pembelajaran.

Dipenuhi dengan anekdot ilustrasi daripada kehidupan kontemporari, buku ini berakar umbikancorak pengajaran Rumi, Hafiz, Jami dan berbilang cendekiawan Timur yang agung. Ia membincangkan keperluan untuk dan jalan ke arah pengetahuan dan maklumat.

Release date: June 2017

Read it for Free
OPEN BOOK