Kegelapan England

Dalam buku terlarisnya Kegelapan England, Idries Shah menegaskan bahawa orang Inggeris berasal dari tempat yang tidak begitu dikenali iaitu ‘Hathaby’. Tetapi asal-usul mereka lebih jauh, mungkin di alam Asia yang jauh iaitu Sakasina. Dahulunya suku pahlawan yang berpindah-randah, orang Inggeris melarikan diri ke arah barat, membawa bersama mereka cerita epik, tradisi dan cara pemikiran orang timur.

Shah melakarkan kepintaran orang Inggeris dalam menerima dan menyesuaikan ‘hampir apa sahaja dari segi kerohanian, moral atau kebendaan’ untuk kegunaan sendiri – sesuatu yang telah mengubah mereka daripada pahlawan yang berpindah-randah menjadi diplomat, ahli perniagaan, ahli fikir dan ahli sains yang berjaya.

Release date: June 2019

Read it for Free
OPEN BOOK
Kategori: Tag: