Kisah Dunia

Bagaimanakah kisah di Scotland sama seperti kisah pada zaman Pra-Columbus Amerika? Apakah yang menyumbang kepada ketahanan dan keabadian kisah-kisah ini? Adakah kisah Aladdin dan lampu ajaibnya benar-benar diambil dari Wales (di mana ia telah dijumpai) dan dibawa ke Timur purba dan, jika demikian, bila dan oleh siapa?

Soalan-soalan ini dan banyak lagi dijawab dalam buku yang luar biasa bertajuk Kisah Dunia oleh Idries Shah, dengan tajuk kecil, ‘Kebetulan luar biasa tentang kisah-kisah yang diceritakan di sepanjang masa, di mana jua. Dalam pengenalan beliau, Shah berkata, ‘Dengan bekerja selama tiga puluh lima tahun di kalangan sumber-sumber bertulis dan lisan warisan kisah dunia kita, seseorang dapat merasakan unsur yang benar-benar hidup dalam kisah-kisah ini, yang terbukti apabila kisah ‘asas’ diasingkan; kisah-kisah yang cenderung untuk mengembara jauh, telah dipaparkan dalam banyak koleksi klasik dan telah memberi inspirasi kepada ramai penulis besar masa lalu dan kini.

Release date: February 2018

Read it for Free
OPEN BOOK