Masalah Khusus Dalam Kajian Idea Sufi

Satu tinjauan luar biasa tentang hubungan falsafah antara Timur dan Barat sepanjang zaman. Monograf penting ini merupakan keseluruhan teks Seminar Idries Shah di Universiti Sussex, yang dianotasi sepenuhnya, diindeks dan mempunyai bibliografi dan nota. Ia menggabungkan bersama pengetahuan mengenai ajaran dan kesusasteraan Sufi melalui pelbagai pengaruh yang mengubah bentuk, seperti pembangunan kultus, salah tafsiran oleh ulama literalis, dan kesilapan perbandingan daripada “pakar” yang komited.

Release date: February 2020

Read it for Free
OPEN BOOK
openbook