Rusa Berselubung

‘Rusa Berselubung’, sebagaimana yang diterangkan oleh ahli mistik agung Ibn Arabi dalam penulisan beliau yang bertajuk Pentafsiran Keinginan, merupakan satu kepekaan, satu organ persepsi yang lebih tinggi.

Para pengikut ‘experientialism’ Sufi merujuk kepada pengaktifan pusat-pusat kesedaran ini sebagai kebangkitan pengetahuan sebenar Kebenaran di luar bentuknya.

Rusa Berselubung memainkan peranan sebagaikesusasteraan simbolik dan instrumental dalam kajian sufi. Tidak bersifat didaktik, dan tidak dimaksudkan hanya sebagai hiburan, hasil kerja ini dianggap sebagai sebahagian daripada penulisan terbesar dan paling penting di dunia.

Release date: December 2019

Read it for Free
OPEN BOOK