Seratus Kisah Hikmah

Secara tradisinya dikenali sebagai Seratus Kisah Hikmah, koleksi ini terdiri daripada petikan mengenai kehidupan, ajaran dan mukjizat guru Sufi Jalaluddin Rumi, berserta cerita-cerita tertentu yang penting daripada karya- beliau.

Selain menjadi sebahagian daripada asas kepada kesusasteraan Parsi klasik, kisah, anekdot dan naratif ini dipercayai oleh Sufi dapat membantu dalam perkembangan pandangan di luar persepsi biasa. Kisah-kisah ini diterjemah dan dipersembahkan oleh Idries Shah.

Release date: August 2018

Read it for Free
OPEN BOOK
openbook