Cahaya Istimewa

Cahaya Istimewa merupakan istilah yang digunakan oleh penyair agung dan ahli sufi mistik Jalaluddin Rumi untuk menekankan kepentingan jenaka dalam pengalaman metafizik. Idries Shah berkata tentangnya, ‘Rumi secara terus menentang pelbagai ahli agama yang bermuka masam, dalam semua keadaan, dan mengatakan bahawa jenaka mengganggu segala indoktrinasi yang mereka biasatawarkan.’
Available in the following formats: