Kisah Golongan Darwis

Walaupun sangat menarik sebagai hiburan, kisah golongan Darwis tidak pernah disampaikan semata-mata sebagai kisah dongeng, legenda atau kisah rakyat. Kisah-kisah ini berdiri setanding dengan kisah-kisah terbaik daripada budaya lain dari segi kebijaksanaan, struktur dan tarikan. Namun, fungsi sebenarnya sebagai kisah pengajaran Sufi begitu sedikit diketahui dalam dunia moden, kerana tiada istilah teknikal atau popular yang wujud untuk menggambarkan mereka. Kandungan dalam Kisah Golongan Darwis merupakan hasil perkembangan seribu tahun, di mana guru Darwis menggunakan kisah-kisah ini dan kisah-kisah pengajaran lain untuk mengajar murid mereka. Kisah-kisah ini dikongsi untuk menyampaikan kepentingan kuasa meningkatkan persepsi sendiri yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang.
Available in the following formats: