Senda Gurau Mulla Nasrudin Yang Hebat

Tarikan Nasrudin adalah universal dan abadi seperti juga kebenaran yang beliau gambarkan. Kisah-kisahnya dibaca oleh kanak-kanak, ahli sains dan cendekiawan, malah juga pengikut falsafah. Idries Shah menyusun koleksi kisah kesulitan dan kesusahan Nasrudin daripada manuskrip purba dan sastera lisan dan daripada sumber-sumber di Afrika Utara dan Turki, Timur Tengah dan Asia Tengah. Kebanyakannya diketahui oleh pakar Sufi seperti Rumi, Jami, dan ahli kimi, Attar. 

Available in the following formats: