ÖZEL BİR AYDINLANMA by Idries Shah

Tasavvufta Mizahın Yeri
“Eğer özel bir aydınlanma istersen, bir insanın yüzüne bak: Kahkahasında Mutlak Gerçeğin Özü’nü göreceksin,” diyor Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî.

Bu kitapta sufîlerin, küçük hikâyelerin içindeki mizahı; geçmiş varsayımlar, şartlanmalar ve düşünce alışkanlıklarından kurtulmak için nasıl kullandıkları anlatılıyor. read more

Formats: Paperback
Translations: English, Dari, Farsi

Read for free
Buy on Destek

Sufîler, ideolojik olarak koşullandırılmış insanların mizah için gerekli olan zihinsel esnekliklerini kaybettiklerine inandıkları için mizahı bir teşhis aracı olarak da kullanıyorlar.

İdris Şah'ın dediği gibi: “Mizahı olmayan kişinin ruhunda bir eksiklik vardır.”

Bu kitabı okumaya, gülmeye ve daha esnek bir bakış açısı kazanmaya hazır mısınız?