ÖZEL BİR AYDINLANMA by Idries Shah

Tasavvufta Mizahın Yeri
“Eğer özel bir aydınlanma istersen, bir insanın yüzüne bak: Kahkahasında Mutlak Gerçeğin Özü’nü göreceksin,” diyor Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî.

Bu kitapta sufîlerin, küçük hikâyelerin içindeki mizahı; geçmiş varsayımlar, şartlanmalar ve düşünce alışkanlıklarından kurtulmak için nasıl kullandıkları anlatılıyor. read more

Formats: Paperback
Translations: English, Dari, Farsi

Read for free

Sufîler, ideolojik olarak koşullandırılmış insanların mizah için gerekli olan zihinsel esnekliklerini kaybettiklerine inandıkları için mizahı bir teşhis aracı olarak da kullanıyorlar.

İdris Şah'ın dediği gibi: “Mizahı olmayan kişinin ruhunda bir eksiklik vardır.”

Bu kitabı okumaya, gülmeye ve daha esnek bir bakış açısı kazanmaya hazır mısınız?