Tales of the Dervishes (Dari) by Idries Shah

قصه‌های درویشان | ادریس شاه | نسخه دری گرچه قصه‌های درویشان به خاطر جنبه‌های سرگرم‌کننده خود به شدت جذاب است، اما هیچ‌گاه به عنوان صرفا حکایت یا افسانه و فولکلور ارائه نشده‌اند. ظرافت فکری، ساختار و جذابیت این قصه‌ها با بهترین آن‌ها در هر فرهنگی همسنگ است. با این‌همه، نقش اصلی آن‌ها به عنوان قصص تعلیمی صوفیه در دنیای مدرن کمتر شناخته شده و از همین جهت است که اصطلاح فنی خاصی هم برای نامیدن و متمایز کردن آن‌ها از أنواع دیگر قصه‌ها وجود ندارد. آنچه در کتاب قصه‌های درویشان گردآمده حاصل هزار سال پرورده شدن است. در این هزار سال مشایخ درویشان این قصص و دیگر قصه‌های تعلیمی را برای آموزش مریدان به کار برده‌اند. باور بر این این است که این قصه‌ها چشم خواننده را به قدرت استنباط روزافزونی باز می‌کند که از دید فرد عادی پنهان است. read more

Formats: Paperback
Translations: English, Farsi

Read for free
Buy on Lulu

Category:

Keywords
ادریس شاه