Tales of the Dervishes (Farsi) by Idries Shah

قصه‌های درویشان | ادریس شاه | نسخه‌ی فارسی قصه‌های درویشان گرچه فی نفسه جذاب است و مفرح اما هرگز به صرف قصه بودن و ارزش افسانه‌ای و فولکلوریک این قصه‌ها نبوده که نشر شده. این قصه‌ها در لطایف خود، شیوه پرداخت و جذابیت با بهترین قصه‌ها در هر فرهنگی همسنگ است، با اینهمه، نقش اصلی آنها یعنی قصص تعلیمی صوفیه در دنیای مدرن کمتر شناخته شده و از همین جهت است که اصطلاح خاصی هم برای نامیدن و متمایز کردن آنها وجود ندارد. آنچه در کتاب قصه‌های درویشان گردآمده حاصل هزار سال پرورده شدن است. در این هزار سال مشایخ درویشان این قصص و دیگر قصه‌های تعلیمی را برای آموزش مریدان به کار برده اند. این قصه‌ها حصه‌هایی دارند که چشم خواننده را به قدرت استنباط روزافزونی باز می‌کند که از دید فرد عادی پنهان است. read more

Formats: Paperback
Translations: English, Dari

Read for free
Buy on Lulu

Category:

Keywords
ادریس شاه