Reflections (Dari) by Idries Shah

اندیشه‌ها | نسخه‌ی دری | ادریس شاه «اندیشه‌ها» نوشتهٔ ادریس شاه کتابی‌ست مختصر اما مفید، و مجموعه‌‌ای است بی‌نظیر از حکایات، جملات قصار و سخنانی که ذهنیت شرطی‌شده انسان را به چالش می‌کشد. این کتاب با دیدگاه‌ها و ایده‌های نامانوس‌اش، کوشش دارد که ذهنیتی آزاد برای خواننده ایجاد کند و او را به مشاهده واقعیت اتفاقات دعوت نماید. در پیشگفتار کتاب آمده است: «آیا تصور می‌کنید که حکایات فقط برای سرگرمی و یا دستورالعملی برای زندگی خلق شده‌اند و اساس آن بر خیال است؟ بهترین قصه‌ها آن است که آنچه را در زندگی واقعی و در مفکوره جمعی و فردی رخ می‌دهد، ترسیم نماید read more

Formats: Paperback
Translations: English, Spanish, Farsi

Read for free
Buy on Lulu

Category:

Keywords
ادریس شاه