Reflections (Farsi) by Idries Shah

مختصر اما مفید، “اندیشه‌ها” نوشته‌ی ادریس شاه، مجموعه‌‌ای است بی‌نظری از قصه‌ها، جملات قصار و سخنانی که ذهن شرطی شده آدمی را به چالش می‌کشد. این کتاب با دیدگاه‌ها و ایده‌های نامانوس‌اش، در تلاش برای ایجاد ذهنی آزاد برای خواننده است تا او را به دیدن واقعیت اتفاقات دعوت ‌کند. همان‌طور که در پیشگفتار کتاب آمده است: “آیا تصور می‌کنید که قصه‌ها فقط برای سرگرمی و یا دستور زندگی خلق شده‌اند و اساس آن بر خیال است؟ بهترین قصه‌ها آن است که آنچه را در زندگی واقعی و در فرآیندهای ذهنی جمعی و فردی رخ می‌دهد، ترسیم می‌کند.” read more

Formats: Paperback
Translations: English, Spanish, Dari

Read for free
Buy on Lulu

Category:

Keywords
ادریس شاه