دربارهی ما

About

درمورد بنیاد ادریس شاه
بنیاد ادریس شاه یک موسسه خیریه ثبت شده در انگلستان میباشد.
نمبر ثبت 1150876

 

برای معلومات بیشتر به صفحات ما مراجعه نماید

 

Open Charities

The Charity Commission